Społeczność
blog.ekologia.pl   Blogerzy   enigmaenigma21
Kategorie

Moje tagi

pokorze

W związku z brakiem kompleksowego zrozumienia użytkownika forum... Drugi List Św. Pawła do Koryntian rozdział 12, wersety 9-10 zmierzają do ...